Latest News from Gansbaai

Hammerhead sighting

Published: 22 Nov 2014, , By: Marine Dynamics shark tours , Category: Gansbaai Shark Blog

Sighted: 2014-11-19

Feesnaweek - Gemeente 70 jaar

Published: 21 Nov 2014 , By: NG Kerk , Category: Gansbaai Community Blog

Ons feesnaweek is hier!

Gansbaai Classic Golf Day - 27 Dec

Published: 21 Nov 2014 , By: Gansbaai Golf Club , Category: Gansbaai Community Blog

Die Gansbaai Classic is die grootste gholfdag van die jaar.

Sewe keer ek, vyf keer my

Published: 20 Nov 2014 , By: NG Kerk , Category: Gansbaai Community Blog

Die gelykenis van die ryk dwaas is eintlik ‘n baie eenvoudige storietjie wat  Jesus vertel het – ja, eenvoudig, en tog: ‘n storietjie met so ‘n geweldige boodskap.

Daily Trip 18 November

Published: 19 Nov 2014 , By: Marine Dynamics shark tours , Category: Gansbaai Shark Blog

It's not just sharks we see...

Seestrome 2014 : Diens van barmhartigheid

Published: 16 Nov 2014 , By: NG Kerk , Category: Gansbaai Community Blog

Die lidmate wat as die barmhartigheidsdiensgroep van ons NG gemeente funksioneer, het die afgelope jare ons gemeen-te se barmhartigheids- en noodverligtingsdienste laat realiseer en kyk terug op jare met baie lief en leed. Die Here se seën en ge

Seestrome 2014 : Herberg-aan-See-tehuis vir bejaardes, Gansbaai

Published: 16 Nov 2014 , By: NG Kerk , Category: Gansbaai Community Blog

Hierdie tehuis vir bejaardes het sy ontstaan te danke aan die droom van suster Marais, ook bekend as suster Koen, ‘n destydse gekwalifiseerde vroedvrou in Gansbaai, wat die behoefte van die bejaardes in die vissersgemeenskap besef het.

Seestrome 2014 : Ons kyk terug - VG en NG gemeentes werk saam

Published: 16 Nov 2014 , By: NG Kerk , Category: Gansbaai Community Blog

Die hoeksteenlegging van die nuwe sendingkerk (huidige kerk) in Blompark, het op Sondag 13 Mei 1973 met die geskal van ‘n blaasorkes van Elim plaasgevind...

Seestrome 2014 : Gemeentekoor en koorleiers, orreliste en begeleiers

Published: 16 Nov 2014 , By: NG Kerk , Category: Gansbaai Community Blog

Die NG gemeentekoor is in ongeveer 1950 onder die bekwame leiding van mev. Van Niekerk van Stanford, wat ook die orrel bespeel het, gestig.

Seestrome 2014 : Ons is nou hier in plek en tyd - Ons leef voort met God

Published: 16 Nov 2014 , By: NG Kerk , Category: Gansbaai Community Blog

Nuwe Begin : Iemand in Christus is...